Thursday, April 13, 2006

one red paperclip

one red paperclip

wow, de Kyle huet säin "recording contract" (en Album an engem kanadeschen Studio ophuelen) geint "1 Joer laang gratis wunnen" getosch.

No comments: