Sunday, November 13, 2005

musek links

jo do sinn mer erem, gitt emol heihinn kucken:
http://www.redferret.net/pmwiki/pmwiki.php

do fannt der tonnen aaner linken fir gratis mp3'en...

dann gett et ähnleches fir video's saachen:
http://videos.antville.org/

lauter musiksvideo'en mol besser mol schlechter
Link

No comments: