Sunday, November 20, 2005

jacqueschirac

:-) hunn ech graad fonnt, di säit http://www.jacqueschirac.org/ ass nach publi,c mee ech wees och net mei wei laang nach, well den typchen därf näischt mei dropsetzen. daat huet dem chirac no enger zäit net mei gefall... schon eleng weinst dem Jack : -- ))

No comments: