Saturday, September 16, 2006

C'était un rendez-vous

Wann der mei Informatiounen zum Film vun Claude Lelouche wellt, da kuckt de "Making Of". An wann der wellt kucken wei eng Streck en gefuer ass, da klickt emol hei (Google Maps + Google Video Mashup). Fonnt bei Jalopnik.

No comments: