Monday, April 30, 2007

och net schlechtLo muss nach een erausfannen wei daat matt Brout a Fesch geet ;-) fonnt bei ehrensenf.

No comments: