Thursday, July 06, 2006

Rodney Mullen

nach emmer um testen, ee vun de beschten Skater, de Rodney Mullen, hei e klengen Resume, (daat ass nach laang net alles):

Link zum Video.

besser qualiteit bei google video.

No comments: