Tuesday, July 25, 2006

"Dulce et decorum est pro patria mori"
Den neie Clip vun Kasabian (right click save as) ass net schlecht gemaach,
 d'Musik vun hinnengefällt mer och. mei zum Titel bei Wikipedia. (fonnt bei videos.antville &
bei dekku.blogspot (d'Photo ass och vun do). er och. 

[benotzen well erem Opera, 9, well den Firefox Macken huet matt Video'en oofspillen. Bei
Firefox waaren d'Zeilen an Billergreissten emmer begrenzt, hei guer net...trial and error, selwer maan ass emmer am beschten]


No comments: