Wednesday, April 22, 2009

et ginn och nach aaner creativ leit

fänke mer mol matt Velo un [Waat dann aanescht!]:

ouni zevill wellen ze verspriechen [insert quote] ass matt daat Bescht waat een de Moment sou ronderemfueren huet hei op eiser klenger Welt: Monsieur Danny MacAskill

No comments: